Jauhiaisten sukuseura ry:n jäsenyys

Yhdistyksessä on noin 300 jäsentä. Toivotamme uudet jäsenet tervetulleiksi!

Sääntöjen mukaan yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen joka polveutuu Jauhiaisista tai avioliiton kautta kuuluu Jauhiaisten sukuun.

Toivotamme jatkossa jäseneksi tervetulleeksi kaikki Jauhiaisten sukuseuran toiminnasta kiinnostuneet (sääntömuutos käsitellään sukukokouksessa 22.7.2023)

JÄSENMAKSUT 2021-2023

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu 15,00 euroa
Puoliso 10,00 euroa
Alle 20-vuotias perheenjäsen 5,00 euroa
Varsinaisen jäsenen ainaisjäsenmaksu 150,00 euroa
Puolison ainaisjäsenmaksu 100,00 euroa.

Jäsenmaksujen maksaminen toivotaan jäseniltä automaattisesti alkuvuoden aikana alla olevalle tilille. Kun maksat jäsenmaksua, on tärkeä laittaa viestikenttään jäsennumero, joka löytyy Jauhovakka-lehden osoitekentästä. Mikäli numero ei löydy, niin viestikenttään voit laittaa oman osoitteen.

Maksun saaja Jauhiaisten sukuseura ry

Pankki Nilakan seudun osuuspankki

Tilinumero IBAN FI07 5342 0120 0812 74

Kaija Vanhala vastailee mielellään jäsenasioista ja maksuista kaikille jäsenille. Osoitetietojen päivitys ja muutokset ilmoitetaan
Kaijalle sähköpostitse kaija.i.vanhala(at)gmail.com. Jäsenien toivotaan ilmoittavan osoitetietojensa lisäksi sähköpostiosoitteet, koska sen kautta
asioiden hoitaminen hoituu sujuvammin.