Sukututkimuksen edistäminen vuoden 2022 painopisteenä


Jauhiaisten sukuseura selvittää aktiivisesti suvun vaiheita keräämällä tietoja suvun jäseniltä tai muista lähteistä. Vuonna 2021 aloitettiin neljän sukuhaaran osalta selvitys, voidaanko varhaiset sukuhaarat liittää yhteen asiakirjatutkimuksen ja DNA-tutkimuksen keinoin.

Tutkimuksen edetessä tuloksista kerrotaan jäsenille enemmän Jauhovakassa.